Gràcies per visitar-nos
el .
Versión en Castellano de este sitio Web
Castellano


26/10/2008 - MANIFEST sobre l’impost de successions i donacions a Catalunya
Els ciutadans agrupats en la iniciativa popular que te el seu òrgan principal d’expressió a través de la pàgina web http://www.NOsuccessions.org volem expressar el nostre rebuig al tracte fiscal que la Generalitat de Catalunya dona a les herències, que es abusiu en el seu càlcul, confiscatori en la recaptació i que representa un greuge comparatiu en el tracte fiscal quan el contrastem amb l’aplicació del mateix impost a la majoria de Comunitats Autònomes.
NO volem un impost que ens discrimina negativament en front d’altres Comunitats Autònomes. A Euskadi no existeix la tributació per les herències entre cònjuges o entre pares i fills, a Navarra tributen un simbòlic 0,8% i a la majoria de les Comunitats Autònomes restants s’han implantat reduccions d’un 99% de la quota a tributar.
NO admetem que, en canvi, el Govern de Catalunya només apliqui a les famílies una exempció del 95% del valor de l’habitatge habitual, però subjecta a unes condicions tals que fan perdre aquesta exempció si s’ha residit per un temps superior als dos últims anys de vida fora d’aquest habitatge (potser en una residència o amb els fills) o l'habitatge s’ha hagut de llogar encara que hagi estat per un temps inferior als dos anys. (*)
NO volem un impost tan abusiu que, per pagar-lo, moltes vegades les famílies hagin de malvendre part de la herència o hipotecar-la o recórrer a un préstec, si es que poden.
NO volem un impost que produeix desequilibris tributaris entre territoris, de tal magnitud que una herència de pares a fills de 100.000 euros en efectiu tributa a Catalunya 9.688 euros mentre que a València, Madrid o altres comunitats, aquesta tributació es de 103 euros i al País Basc de 0 euros. (*)
NO volem un impost que només recau sobre la classe mitja, doncs per Llei la Generalitat eximeix del pagament d’un 95% de la quota a les herències de patrimonis empresarials y també als patrimonis immobiliaris que es puguin disfressar d’empresa, sense comptar la ficció que les grans fortunes poden posar en pràctica, domiciliant-se en una altra Comunitat Autònoma per tal d’eludir la càrrega abusiva d’aquest impost a Catalunya, que pot superar amb escreix el 30% del patrimoni heretat.
NO admetem que se’ns vulgui justificar aquest impost com un gravamen sobre l’adquisició d’un patrimoni a títol gratuït, doncs això no succeeix en realitat a la societat catalana, construïda a base de l’esforç i l’estalvi de famílies senceres.
PER AQUESTES RAONS, FEM una crida a l’Opinió Pública, Entitats Cíviques i Partits Polítics per a que recolzin aquesta campanya per aconseguir a Catalunya LA REDUCCIÓ D'AQUEST IMPOST A UN NIVELL SUPORTABLE, es a dir, al menys un 99% menys que l’actual, tal com es tributa a la majoria de Comunitats Autònomes. És necessari el suport majoritari de la població.

Tots els que hi estigueu d’acord, INSCRIVIU-VOS a la plataforma d’Internet.

Ens calen voluntaris per col·laborar amb aquesta iniciativa des de cada comarca, en benefici de tots.

Contacteu-nos.


(*) Aquest aspecte de l'impost ha estat parcialment modificat pel Govern de la Generalitat a partir de l'1 de gener de 2.010, amb una Llei que
      entrarà totalment en vigor a partir de l'1 de juliol de 2.011.


  Tornar a la pàgina principal Tornar a principi de pàgina Entrar al Fòrum